КОРПОРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ

Обучение и развитие на ръководители и професионални екипи

 ПОДХОД

Заедно изграждаме и надграждаме лидерски умения, необходими за бързо имплементиране на програми по промяна. Работи се индивидуално и групово.

Основавам се на способността ни да въздействаме върху бизнес резултатите чрез прилагане на психологически принципи на работното място, с непоколебим фокус върху резултатите.

ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ

Такива екипи, а не бизнес лидер твърде често държат ключа към това дали организацията ще домира на пазара. И твърде често енергията на членовете на тези екипи се потиска от организационна политика, индивидуални Его-та, неспособност за включване в продуктивен конфликт, липса на доверие или липса на базова дисциплина.

ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

На Кушетката се извършва и индивидуална терапия на професионалисти, които търсят повече удовлетвореност от кариерата си и по-здравословни взаимоотношения.
Работейки заедно, клиентите ни откриват кариерното си място, започват да говорят ясно и открито, и развиват устойчиви и здравословни връзки с хората от професионалната им среда.

Свържи се с мен

Обади се

(+359)-884-616-442

Адрес

гр. София, ул. Уилям Гладстон 32, ет. 1


Сесиите се провеждат на място в кабинета или онлайн.